WSH, Emolevyn muistipaikkojen tietoja

WSH:lla voi helposti tarkistaa emolevyn muistipaikkojen määrän ja maksimimuistimäärän.
Se onnistuu lyhyellä scriptillä, joka kirjoitetaan vaikka notepadilla.
Tee uusi tekstitiedosto ja nimeä se vaikka muisti.vbs nimiseksi

HUOM!
Toimii vain Windows 2000 ja Windows ME ja näistä uudemmissa käyttöjärjestelmä versioissa ilman Microsoftin WMI:tä, jonka saa ladattua erillisenä Microfsotin sivuilta vanhempiin käyttöjärjestelmiin.

Kirjoita allaoleva koodi ja tallenna tiedosto.

On Error Resume Next
strComputer = “.”
Set objWMIService = GetObject(“winmgmts:\\” & strComputer & “\root\cimv2”)
Set colItems = objWMIService.ExecQuery (“Select * from Win32_PhysicalMemoryArray”)
For Each objItem in colItems
Wscript.Echo “Kuvaus: ” & objItem.Description
Wscript.Echo “Maksimi muistimäärä: ” & objItem.MaxCapacity
Wscript.Echo “Muistipaikkojen määrä: ” & objItem.MemoryDevices
Wscript.Echo “Muistin virheenkorjaus: ” & objItem.MemoryErrorCorrection
Next

Scriptin voi ajaa esimerkiksi komentokehotteen kautta menemällä hakemistoon, jossa kirjoita komennoksi:
cscript muisti.vbs

Alla kuva, joka tulisi näkyviin, kun scripti ajetaan.

WSH emolevyn muistipaikkojen tiedot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*