Visual Basic 6, rekisteriin tietojen tallennus ja haku

Visual Basic 6:ssa on mahdollisuus tallentaa arvoja rekisteriin käyttäen aliohjelmia GetSetting ja SaveSetting. SaveSetting tallentaa arvon rekisterihakemistoon:

HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings.

Alla ohjeet kuinka tämä tehdään käytännössä.

Luo textbox ja nimeä se Txt_avain
Luo Label ja nimeä se Lbl_avain
Luo CommandButton ja nimeä se Cmd_tallenna
Luo CommandButton ja nimeä se Cmd_lue

Tämän jälkeen koodiosassa kirjoita alla olevat koodit:

Private Sub Cmd_lue_Click()
‘ Tämä koodiosa hakee rekisteristä arvon ja näyttää sen Labelissa nimeltä Lbl_avain
Lbl_avain.Caption = GetSetting(“Kansio1”, “Kansio2”, “Avain”)
End SubPrivate Sub Cmd_tallenna_Click()
‘ Tämä koodiosa tallentaa Textboxiin kirjoitttamasi arvon rekisteriin hakemistoon:
‘ HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\Kansio1\Kansio2
‘ Avaimen nimi avain ja arvo Textboxiin kirjoittamasi arvo.

SaveSetting “Kansio1”, “Kansio2”, “Avain”, Txt_avain.Text
End Sub

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*