VBScript ja Windows XP:n palomuurin kytkeminen pois päältä

VBScriptillä voi helposti tehdä scriptin, joka laittaa Windows XP:n oman palomuurin pois päältä.
Kun VBScripti on kirjoitettu esimerkiksi Notepadilla (Muistio), tallenna se VBS päätteiseksi tiedostoksi.
Tiedoston ajaminen onnistuu joko resurssinhallinnasta tuplaklikkaamalla kyseistä tiedostoa tai komentokehotteen kautta kirjoittamalla cscript tiedosto.vbs, jossa tiedosto on sen niminen, kuin olet sen tallentanut.

Scriptit toimii suoraan Windows XP:ssä

Palomuuri pois päältä .

Set objFirewall = CreateObject(“HNetCfg.FwMgr”)
Set objPolicy = objFirewall.LocalPolicy.CurrentProfileobjPolicy.FirewallEnabled = FALSE

Vastaavasti palomuurin laittaminen päälle onnistuu samaisella koodilla muuttamalla arvon FALSE arvoksi TRUE

Palomuuri päälle .

Set objFirewall = CreateObject(“HNetCfg.FwMgr”)
Set objPolicy = objFirewall.LocalPolicy.CurrentProfileobjPolicy.FirewallEnabled = TRUE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*