Visual Basic 6, Ohjetiedoston liittäminen ohjelmaan

Kun olet tehnyt ohjelman, on siihen hyvä laittaa ohjetiedosto mukaan.
Tämän ohjetiedoston saat avattua ohjelmasta parilla eri tavalla.

Ensimmäinen tapa, jota kannattaa käyttää muidenkin tapojen lisäksi, on jo melko yleiseksi tullut toiminto jokaisessa ohjelmassa. Eli kun klikkaat F1 painiketta ohjelman ollessa auki, avautuu ohjelman ohjetiedosto.
Tämä tehdään siten, että avaa tekemäsi ohjelma.
Valitse Visual Basicin ylävalikosta Project -> Project1 properties.
Sieltä välilehti General ja kohdasta Help File Name laita ohjetiedostosi nimi esim. Help.chm.
Nyt kun käynnistät ohjelmasi ja klikkaat F1 painiketta, avautuu ohjelman ohjetiedosto.

Toinen tapa on tehdä itse painike, joka avaa tietyn sivun ohjetiedostosta.

Tee moduuli ja laita siihen allaoleva koodi.

Public Const conHelpFileName As String = “Help.chm
Declare Function HTMLHelp Lib “hhctrl.ocx” _
Alias “HtmlHelpA” (ByVal hwnd As Long, _
ByVal lpHelpFile As String, _
ByVal wCommand As Long, _
ByVal dwData As Long) As Long

Punaisella määritelty kohta viittaa tekemääsi ohjetiedostoon. Muuta se tarvittaessa.

Tämän jälkeen voit tehdä painikkeita haluamasi määrän ja laittaa niihin koodin, joka avaa ohjetiedoston.

Tee painike ja laita sen Click tapahtumaan seuraavanlainen koodi.

Private Sub Command1_Click()
HTMLHelpContents “aloitus.htm
End Sub

Punaisella määritelty kohta viittaa ohjetiedostossa olevaan sivuun, joka avataan kun klikataan painiketta.

Asennuspaketissa otettava huomioon!

Jos ohjetiedoston laittaa ohjelman mukaan, tulee ylläolevien esimerkkien käytettäessä lisättävä asennuspakettiin mukaan seuraavat tiedostot:

hhctrl.ocx
Tämä linkittää ja mahdollistaa ohjetiedostojen käyttämisen.

hh.exe
Tämä on ohjelma, joka näyttää ohjetiedoston.

Vaikka nämä löytyy useimmista käyttöjärjestelmistä, ei ne välttämättä toimi, jos ohjetiedosto on tehty uudemmalla HTML Help WorkShop ohjelmistolla. Näin ollen ohjelmaan kannattaa laittaa aina uusimmat versiot kyseisistä tiedostoista. Alaspäin kyseiset tiedostot ovat yhteensopivia.

Ja lopuksi tietysti itse ohjetiedosto ohjelman asennuspakettiin mukaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*