VBScript ja varmuuskopioiden tekeminen

VBScriptillä voi helposti luoda ilman mitään koodaustyökaluja itselleen varmuuskopiorutiinin.
Alla esimerkkejä erilaisista varmuuskopiointitavoista.
Kun VBScripti on kirjoitettu esimerkiksi Notepadilla (Muistio), tallenna se VBS päätteiseksi tiedostoksi.
Tiedoston ajaminen onnistuu joko resurssinhallinnasta tuplaklikkaamalla kyseistä tiedostoa tai komentokehotteen kautta kirjoittamalla cscript tiedosto.vbs, jossa tiedosto on sen niminen, kuin olet sen tallentanut.
HUOM! Kopionti korvaa aikaisemmin kopioidut tiedostot ilman että tietokone ilmoittaisi siitä yhtään mitään!

Scriptit toimii suoraan käyttöjärjestelmissä:
Windows NT 4.0, 2000, XP ja 2003 servereissä.
Windows 98:ssa sen saa toimimaan, kun asentaa ensin Microsoftin Windows Scripting Hostin.

Esimerkki 1.
Alla oleva koodi kopioi vain tietyssä kansiossa olevat tiedostot, joiden pääte on .txt
Korvaa “hakemisto” kohdat sellaisilla hakemistonimillä, joita sinulta jo löytyy.
Jos niitä ei ole, antaa scripti virheilmoituksen.

Const OverwriteExisting = True
Set objFSO = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
objFSO.CopyFile “C:\hakemisto\*.txt” , “D:\hakemisto\” , OverwriteExisting

Esimerkki 2.
Alla oleva koodi kopioi koko kansion alikansioineen määrittelemääsi paikkaan.
Korvaa tässäkin esimerkissä “hakemisto” nimet sellaisiksi, jotka koneeltasi jo löytyy.

Const OverWriteFiles = True
Set objFSO = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
objFSO.CopyFolder “C:\hakemisto” , “D:\hakemisto” , OverWriteFiles

Esimerkki3.
Ongelmallisinta tässä kopioinnissa on se, että esimerkit 1 ja 2, eivät näytä kopioinnin tilaa missään vaiheessa, joten mm. messageboxeilla voidaan tehdä ilmoitukset kun varmuuskopiointi alkaa ja kun se on päättynyt. Näin käyttäjä tietää että Scripti on käynnistetty ja milloin se on suorittanut itse kopioinnin.
Alla esimerkki 2:teen on lisätty nämä ilmoitukset.

Const OverWriteFiles = True
Set objFSO = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
msgbox “Varmuuskopiointi aloitettu tausta-ajona!”
objFSO.CopyFolder “C:\hakemisto” , “D:\hakemisto” , OverWriteFiles
msgbox “Varmuuskopiointi valmis. Varmuuskopio tallennettu kansioon D:\hakemisto.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*