Visual Basic 6, Prosessorin tietojen hakeminen

Visual Basic 6:ssa on mahdollisuus hakea tietoja prosessorista ja näyttää ne ohjelmassa.
Alla ohjeet kuinka tämä tehdään käytännössä.

Visual Basic prosessorin tiedot

HUOM!
Visual Basicissa pitää olla asennettuna vähintään ServicePack 4, jotta koodin saa toimimaan suoraan Visual Basicista.
Samoin jos käyttöjärjestelmänä on vanhempi kuin Windows 2000 tai Windows ME, joutuu hakemaan erillisen lisäpalvelun Windowsiin nimeltä Windows Management Instrumentation (WMI), jonka saa ladattua erillisenä Microsoftin sivuilta. Tämä WMI on hyvä lisätä myös lopulliseen asennuspakettiin mukaan.

Luo Label ja nimeä se Lbl_merkki
Luo Label ja nimeä se Lbl_prossu
Luo Label ja nimeä se Lbl_nopeus

Tämän jälkeen koodiosassa kirjoita alla olevat koodit:

‘ Laita tämä rivi General Declarations kohtaan
Private QueryObject As ObjectPrivate Sub Form_Load()
Set obj = GetObject(“winmgmts:”).InstancesOf(“Win32_Processor”)
For Each obj2 In obj

‘ Tämä hakee prosessorin merkin
Lbl_merkki.Caption = obj2.Name

‘ Tämä hakee tarkemmat tiedot prosessorista
Lbl_prossu.Caption = obj2.Caption

‘ Tämä hakee prosessorin nopeuden
Lbl_nopeus.Caption = obj2.currentclockspeed & ” Mhz”

Next
End Sub

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*