Visual Basic 6, Käyttöjärjestelmän tietojen hakeminen

Visual Basic 6:ssa on mahdollisuus hakea tietoja käytetystä käyttöjärjestelmästä ja näyttää ne ohjelmassa.
Alla ohjeet kuinka tämä tehdään käytännössä.

Visual Basic käyttöjärjestelmän tietoja
Seriaali on osittain poistettu kuvasta

HUOM!
Visual Basicissa pitää olla asennettuna vähintään ServicePack 4, jotta koodin saa toimimaan suoraan Visual Basicista.
Samoin jos käyttöjärjestelmänä on vanhempi kuin Windows 2000 tai Windows ME, joutuu hakemaan erillisen lisäpalvelun Windowsiin nimeltä Windows Management Instrumentation (WMI), jonka saa ladattua erillisenä Microsoftin sivuilta. Tämä WMI on hyvä lisätä myös lopulliseen asennuspakettiin mukaan.

Luo Label ja nimeä se Lbl_system
Luo Label ja nimeä se Lbl_systemM
Luo Label ja nimeä se Lbl_systemB
Luo Label ja nimeä se Lbl_versio
Luo Label ja nimeä se Lbl_serial

Tämän jälkeen koodiosassa kirjoita alla olevat koodit:

‘ Laita tämä rivi General Declarations kohtaan
Private QueryObject As ObjectPrivate Sub Form_Load()
Set SystemSet = GetObject(“winmgmts:”).InstancesOf(“Win32_OperatingSystem”)

For Each System In SystemSet
‘ Haetaan käyttöjärjestelmän tieto
Lbl_system.Caption = System.Caption

‘ Haetaan käyttöjärjestelmän valmistaja
Lbl_systemM.Caption = System.Manufacturer

‘ Haetaan Käyttöjärjestelmän tyyppitieto
Lbl_systemB.Caption = System.BuildType

‘ Haetaan Käyttöjärjestelmän versionumero
Lbl_versio.Caption = System.Version

‘ Haetaan Käytöjärjestelmän seriaali
Lbl_serial.Caption = System.SerialNumber

Next
End Sub

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*